Ga naar de inhoud

Buro P&O respecteert ieders privacy

Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent onder andere dat Buro P&O:

 • Doeleinden duidelijk vastlegt voordat wij persoonlijke gegevens verwerken. Zie daarvoor ons privacyreglement;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaat en enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vraagt voor de verwerking van persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteert, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. Verwijdering kan alleen indien er geen wettelijk verplichting is om de persoonsgegevens vast te leggen.

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens veilig op te slaan en persoonsgegevens altijd en alleen correct te gebruiken. In ons privacyreglement leggen we uit welke persoonsgegevens wij als dienstverlener verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Buro P&O of wilt weten welke gegevens van u worden opgeslagen, neem dan contact met ons op.

Buro P&O, gevestigd aan Goudsesingel 100 3011 KD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Goudsesingel 100 3011 KD Rotterdam

010-3033298

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro P&O verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buro-po.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buro P&O verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:-

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Buro P&O analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Buro P&O volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Buro P&O verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buro P&O bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro P&O verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro P&O gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een volledig overzicht van alle cookies die wij plaatsen, kijk op www.buro-po.nl/cookies.

Cookies van derden

Wanneer je de voorkeur, statistieken en/of marketing cookies accepteert worden er o.a. cookies geplaatst en uitgelezen door derde partijen die zich ook buiten de EU bevinden. Op deze cookies zijn de cookie- en privacy verklaringen van de betreffende partijen van toepassing.
Let op; deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen; Vandeputte Medical heeft daar geen invloed op. Wij zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het handelen of nalaten van derden.

Google
LinkedIn
Facebook
Activecampaign

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro P&O en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buro-po.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Buro P&O wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro P&O neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buro-po.nl.