Ga naar de inhoud

Voorwaarden en privacy

Onze voorwaarden en privacy afspraken zijn speciaals gericht op de verschillende diensten die wij aanbieden. Wil je meer weten over onze diensten?

Voorwaarden

Wij streven naar duidelijkheid. Een klant moet weten waar hij aan toe is, vinden wij. Naast een duidelijke en leesbare opdrachtomschrijving of overeenkomst, moeten daarom ook de condities en voorwaarden vooraf bekend zijn voor iedereen waar wij mee samenwerken. Wij laten je daarom graag vooraf weten onder welke condities en voorwaarden wij onze diensten leveren, wat de betalingsafspraken zijn en welke rechten en plichten voortvloeien uit de overeenkomsten die wij afsluiten.

Ben je benieuwd naar onze voorwaarden? Download ze dan hier.

Privacy afspraken

Als afdeling P&O van onze klanten werken wij met persoonsgegevens en persoonlijke informatie van de werknemers van onze klanten. Dat betekent enerzijds dat wij ons te houden hebben aan alle privacyregels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens. Anders willen wij graag dat de werknemers van onze klanten weten dat wij met alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie zeer vertrouwelijk omgaan.

Daarom hebben wij hele duidelijke afspraken gemaakt met elkaar hoe wij binnen Buro P&O omgaan met deze persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Wij spreken elkaar hierop aan als het nodig is, herinneren elkaar er aan hoe het volgens ons hoort en verwachten van onze klanten en werknemers van onze klanten dat zij ons aanspreken als wij ons per ongeluk niet houden aan onze afspraken.

Wil je weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens en persoonlijke informatie? Bekijk dan onze privacyverklaring.