Ga naar de inhoud

Uitgebreide ontwikkelsessies

Wij ondersteunen je graag in jouw ontwikkeling als personeelsmanager

Eén van de doelen van Buro P&O is onze klanten een betere personeelsmanager maken. Onze kennis en ervaring op het gebied van personeel willen wij echter niet alleen inzetten voor onze klanten. Ook andere werkgevers en leidinggevende mogen van onze kennis en ervaring profiteren. Daarom hebben wij een aantal workshops en trainingen opgezet die voor iedereen toegankelijk zijn.

Let op: deze trainingen worden online verzorgd via Microsoft Teams. Deze app is gratis te downloaden via: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app

Dit voorjaar starten we met ons nieuwe trainingsprogramma en worden de volgende trainingen georganiseerd:

Ontslag: “Wat kan en mag ik eigenlijk wél?”

Werknemers worden beschermd tegen (ongeoorloofd) ontslag. Dit is geregeld in het ontslagrecht en indien van toepassing de geldende cao. Het lijkt er soms op dat je als werkgever weinig mogelijkheden hebt als het aankomt op ontslag. Dat is gelukkig niet waar en er zijn meerdere goede redenen om werknemers te ontslaan. Voorwaarde is wel dat je als werkgever dit op de juiste wijze aanpakt en regelt. Tijdens deze online training leggen wij uit waar je je als werkgever aan dient te houden en welke stappen je moet zetten om een werknemer te kunnen ontslaan.

Voor wie?

Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Een goed functioneringsgesprek

Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je waarom functioneringsgesprekken zo belangrijk zijn en hoe je op een goede manier het functioneren van de werknemer, de organisatie en van jezelf bespreekbaar maakt. Daarnaast krijg je tips en handvatten voor het maken van goede werkafspraken, ontwikkelafspraken en verbeterafspraken en wordt uitgebreid stilgestaan bij de verslaglegging en het (tussentijds) evalueren van afspraken.

Voor wie?

Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Omgaan met een zieke werknemer

Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je wat de rechten en plichten zijn van jou als werkgever/ leidinggevende en de werknemer en hoe je ondanks alle verplichtingen samen met de werknemer actief kunt werken aan herstel en terugkeer in het werk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de stappen uit de Wet verbetering Poortwachter, het verzuimdossier en de beoordeling door het UWV na 2 jaar ziekte.

Voor wie?

Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Hoe vind ik de beste kandidaat voor een vacature?

Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je om te voorkomen dat je een sollicitant aanneemt die eigenlijk niet bij jouw organisatie past. Het hele proces van een nieuwe werknemer vinden en aannemen kost veel tijd, energie en geld. Je leert hoe je een goed werving en selectieproces opzet, waar je op moet letten bij een eerste brievenselectie, hoe je goede sollicitatiegesprekken houdt en hoe je echt te weten komt of een sollicitant bij je past. Ook zal er aandacht zijn voor de vacature, het hebben van een goede taakomschrijving en wat goede wervingskanalen zijn. Aan het einde van de training heb je meer dan voldoende om zelf een succesvHet hele proces van een nieuwe werknemer vinden en aannemen kost veel tijd, energie en geld. Je leert hoe je een goed werving en selectieproces opzet, waar je op moet letten bij een eerste brievenselectie, hoe je goede sollicitatiegesprekken houdt en hoe je echt te weten komt of een sollicitant bij je past. Ook zal er aandacht zijn voor de vacature, het hebben van een goede taakomschrijving en wat goede wervingskanalen zijn. Aan het einde van de training heb je meer dan voldoende om zelf een succesvol wervings- en selectieproces op te zetten en uit te voeren.

Voor wie?

Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Arbeidsovereenkomsten en een juiste balans in personeel

 We besteden aandacht aan wat wel en wat juist niet in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. We gaan in op wat een goed personeelsbeleid is en wanneer er een juiste balans is tussen oproepkrachten, bepaalde tijd overeenkomsten en onbepaalde tijd overeenkomsten. Na de training ben je in staat om zelf goede beslissingen te nemen bij het aannemen en het verlengen van de overeenkomsten van je personeel.

Voor wie?

Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Begeleiden van een niet functionerende werknemer

Tijdens deze online training leer je hoe je op een positieve en motiverende wijze het gesprek aan gaat met een werknemer die niet goed genoeg functioneert en goede werk- en verbeterafspraken kunt maken die bijdragen aan de ontwikkeling of verbetering van het functioneren van de werknemer. Ook wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van gesprekken en dossieropbouw en het afspreken van evaluatiemomenten om te bepalen of afspraken worden nagekomen en de doelen worden gerealiseerd.

Voor wie?

Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Annulering van deze training kan kosteloos tot één week (5 werkdagen) voor de geplande datum van de training. Annulering op een later moment betekent dat 100% van de kosten in rekening worden gebracht.