Ga naar de inhoud
salarisadministratie

Salarisadministratie

Meer leren over salarisadministratie of andere blogs, tips en updates?

Een correct uitgevoerde salarisadministratie is cruciaal

Werknemers willen hun salaris graag elke maand op het zelfde moment betaald krijgen. Wat de werknemers betaald krijgen moet kloppen. En als dat elke maand opnieuw lukt, dan is dat goed voor de betrokkenheid en loyaliteit van je werknemers bij het werk.

Niet elke werknemer krijgt elke maand (of 4 weken) hetzelfde uitbetaald. Ook meer-uren, toeslagen, declaraties en inhoudingen moeten elke maand tijdig en correct verwerkt worden. Een goed ingerichte en correct uitgevoerde salarisadministratie is daarom cruciaal. Dat vraagt kennis van en zorgvuldigheid in het bijhouden van de salarisadministratie.

Wij nemen zoveel mogelijk werk uit handen

Ons uitgangspunt is dat wij zoveel als mogelijk het werk uit handen nemen. Daarom verwerken wij voor onze klant alle mutaties en wijzigingen in de salarisadministratie. Indien van toepassing, houden wij de personeelszaken en digitale personeelsdossier bij.

Wij voeren nieuwe werknemers op in de salarisadministratie en verwerken de wijzigingen in dienstverbanden, verlonen meer-uren en overuren, zorgen voor de uitbetaling van verlofuren, verwerken ouderschapsverlof en andere verlofregelingen waar werknemers gebruik van maken. Ook vergoedingen en declaraties worden door ons verwerkt.

Klantverhaal

“Toen ik op het punt stond om mijn eerste werknemer aan te gaan nemen, heb ik mij verdiept in salarisadministratie en wat ik allemaal moet regelen om het salaris van mijn werknemer correct en tijdig te kunnen betalen. Ik ontdekte dat ik loonstaten moest aanleggen en allerlei informatie over mijn bedrijf, de werknemers en de arbeidsvoorwaarden moet vastleggen. Al snel had ik door dat het bijhouden van de salarisadministratie niet alleen tijd kost, maar ook kennis van het arbeidsrecht en de loonheffingen vereist.

Buro P&O bood mij de mogelijkheid om tegen geringe kosten de volledige salarisadministratie uit te besteden. Daarnaast beantwoorden zij al mijn vragen en de vragen van mijn werknemers over de loonstroken, het salaris, de uitwerking van arbeidsvoorwaardenregelingen en de loonheffingen. Mijn werknemers krijgen eindelijk antwoord op hun vragen, begrijpen het daardoor beter en gaan weer gemotiveerd de werkvloer op. Ook krijg ik praktische adviezen waar ik direct mee verder kan.”

Wij richten de salarisadministratie volledig voor je in

Buro P&O maakt gebruik van Loket.nl voor de salarisadministratie van onze klanten. Loket.nl is een modern salarisadministratiesysteem met veel mogelijkheden. De salarisadministratie richten wij volledig voor de klant in. We passen Arbeidsvoorwaardenregelingen toe zoals ze bedoeld zijn. En voeren we fiscale regels correct uit. Dat betekent dat werknemers elke maand een correcte loonstrook krijgen. De juiste bedragen worden afgedragen aan de Belastingdienst, PAWW en het pensioenfonds én de werkgever betaalt niet meer dan nodig is.

Voor het voeren van een correcte salarisadministratie is kennis van loonadministratie, loonheffingen, belastingen, sociale verzekeringen en werknemersverzekeringen noodzakelijk. Wij gaan nog een stap verder door ook kennis te nemen van de regelingen en afspraken bij onze klant. Op deze manier kunnen wij ze zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Alles digitaal bij de hand

Door gebruik te maken van Loket.nl kunnen wij werkgevers en leidinggevenden toegang geven tot de eigen werknemers in de salarisadministratie. Zo kunnen zij zelf rapportages maken en zijn overzichten van loonkosten, aantallen werknemers, ziekteverzuim, etc. beschikbaar.

Werknemers krijgen toegang tot een eigen omgeving waar zij de loonstroken, jaaropgave en het eigen online personeelsdossiers kunnen inzien en downloaden. Er is een werkgeversdossier om veilig en digitaal documenten en informatie uit te wisselen met elkaar. Ook kan je hier algemene informatie, zoals een personeelshandboek, beschikbaar stellen voor de werknemers.

Signalen kunnen worden ingericht om je te attenderen op dat wat jij belangrijk vindt, zoals aflopende arbeidsovereenkomsten, salarisperiodieken, jubilea, etc.. Indien nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt met het pensioenfonds, PAWW, de verzuimverzekeraar en de financiële administratie. Het betalen van de salarissen en de loonheffingen aan de belastingdienst kunnen gedaan worden door middel van een SEPA batch. Deze kan worden aangeboden aan de bank om de betalingen uit te voeren.

De boekhouder of accountant kan ook een eigen toegang krijgen tot de salarisadministratie en een journaalmodule. Hier kan hij of zij zelf rapportages en overzichten in te kunnen zien, downloaden of exporteren. Ook is het met sommige financiëleboekhoudprogramma’s mogelijk om de loonresultaten, door middel van een koppeling, automatisch periodiek in te lezen in de financiële administratie.

Formulieren, documenten en declaraties

Het is mogelijk om formulieren zoals een registratieformulier en het formulier opgaaf loonheffingen digitaal in te vullen en ondertekenen. Ook is het mogelijk om arbeidsovereenkomsten en andere documenten van een digitale ondertekening te voorzien.

Werknemers kunnen declaraties van gemaakte kosten doorgeven in Loket.nl. Na goedkeuring, betaalt de werkgever de gemaakt kosten uit.

Wil je een compleet overzicht van wat je krijgt als je de salarisadministratie uitbesteed aan Buro P&O, neem dan contact met ons op.