Ga naar de inhoud
Home » 4 voordelen van een online salarisadministratie 

4 voordelen van een online salarisadministratie 

  Heb je één of meer werknemers in dienst? Dan ben je als werkgever verplicht om een salarisadministratie bij te houden. Hier komt veel bij kijken en daar is specifieke kennis voor nodig. Het uitbesteden van de salarisadministratie kan daarom een goede keuze zijn. Als alle salaris- en personeelsgegevens dan ook nog eens altijd en overal toegankelijk zijn en actueel, dan kan dat veel voordelen hebben. In deze blog vertellen wij je meer over de verschillende voordelen van een online salarisadministratie!

  1. Kennis van de branche, regelingen en bijzonderheden

  Allereerst is het van groot belang dat de salarisadministratie of de salarisadministrateurs kennis hebben van je bedrijf, de regelingen die gelden voor en binnen je bedrijf en de bijzonderheden die meespelen. Dat is nodig om de salarisadministratie goed en volledig te kunnen inrichten, maar ook van belang om correct en tijdig uit te kunnen voeren. Het tijdig ontvangen van een correcte loonstrook is namelijk ontzettend belangrijk voor de werknemers.

  De salarisadministrateurs van Buro P&O hebben kennis van en ervaring in tientallen verschillende branches en met evenzoveel cao’s en bedrijfsregelingen. Wij werken onder andere voor klanten in de zorg en welzijn, zoals zorgboerderijen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verzorging en verpleging, ggz, apotheken, huisartsenzorg en kinderopvang. Verder werken wij voor bedrijven in de metaal en techniek, installatiebedrijven, elektrotechniek, metaalbewerking, dierhouderij, open teelten, horeca en catering.

  salarisadministratie

  Meer weten over salarisadministratie?

  2. Alles altijd beschikbaar in één systeem

  Een goed salarisadministratiesysteem draagt bij aan het eenvoudig en online organiseren van de belangrijkste administratieve processen voor de salarisadministratie. Daarnaast biedt een goed salarispakket ook meerdere HR functionaliteiten, zoals digitale personeelsdossiers, online aanvragen en toekennen van verlof, indienen en goedkeuren van declaraties, verzuimadministratie en signalering van Poortwachterstappen.

  Buro P&O maakt hiervoor gebruik van Loket.nl. In combinatie met het regelen van de personeelszaken bieden wij ook de mogelijkheid om documenten met persoonsgegevens veilig uit te wisselen en digitaal arbeidsovereenkomsten, brieven en andere formulieren en documenten te genereren. Zo bieden wij één geïntegreerde online omgeving voor salarisadministratie en personeelszaken.

  De werkkostenregeling 2022: alle wijzigingen op een rij

  3. Koppeling met andere systemen

  Een belangrijk voordeel van een goed salarisadministratiesysteem is de mogelijkheid om koppelingen te maken met andere systemen, zoals een plannings- en urenregistratiesysteem, de financiële administratie, het pensioenfonds, een eventuele verzuimverzekeraar en de arbodienst. Uren kunnen worden ingelezen in de salarisadministratie als een koppeling kan worden gerealiseerd met de urenregistratie. Loonresultaten kunnen automatisch worden ingevoerd in de financiële administratie door grootboekrekeningen te koppelen loonjournaalposten. Bij de meeste pensioenfondsen is het mogelijk door middel van een koppeling met de salarisadministratie de pensioengegevens door te geven. Werknemersgegevens, loongegevens, ziek- en herstelmeldingen kunnen automatisch worden doorgegeven aan de verzuimverzekeraar en ziek- en herstelmeldingen aan de arbodienst.

  Samen met de klant bekijken wij de mogelijkheden om zoveel mogelijk processen te automatiseren en door middel van koppelingen het werk zo efficiënt mogelijk te organiseren. We zoeken daarbij de samenwerking met de leveranciers van de verschillende systemen en de aanbieders van deze diensten.

  salarisadministratie tarief

  Wil je jouw salarisadministratie uitbesteden?

  4. Altijd up-to-date regels en regelingen

  Elk jaar zijn er meerdere veranderingen in bestaande wet- en regelgeving en worden nieuwe regelingen ingevoerd. De meeste veranderingen gaan in bij aanvang van een nieuw kalenderjaar. Ook door het jaar heen zijn er veranderingen en worden nieuwe regels ingevoerd. Denk aan de invoering van het geboorteverlof afgelopen jaar of de veranderingen in het ouderschapsverlof in het komende jaar. Verder worden nieuwe cao’s afgesloten en zijn er salarisverhogingen of andere wijzigingen in cao regelingen. Ook eigen bedrijfsregelingen zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Een salarisadministratie moet niet alleen op de hoogte zijn van al deze veranderingen, maar ook anticiperen op de consequenties en adviseren over de communicatie en invoering van deze regelingen.

  Bij Buro P&O zijn we dan ook doorlopend bezig met onszelf en onze klanten informeren over aanstaande veranderingen en de kansen en mogelijkheden die deze veranderingen bieden. We zoeken naar meest efficiënte wijze om nieuwe regelingen te implementeren en toe te passen. Ons streven is om kosten te besparen door regelingen en de mogelijkheden die deze regelingen bieden zo optimaal mogelijk te benutten en werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te laten profiteren.

  Andere blogs lezen?

  Buro P&O en Loket.nl

  Door gebruik te maken van de technische mogelijkheden die Loket.nl ons biedt, maken wij het mogelijk om de online salarisadministratie zo goed als mogelijk is in te richten. Daarmee profiteren onze klanten en hun werknemers van de vele toepassingen die Loket.nl heeft. Daarnaast besparen wij voor onze klanten kosten.

  Ook door het benutten van de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons bieden, proberen wij zoveel mogelijk kosten te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van de werkkostenregeling en de fiscale mogelijkheden en voordelen daarvan. Of de 30% regeling voor werknemers van buiten Nederland, het lage inkomensvoordeel voor werknemers met een klein dienstverband en fiscale uitruil van onbenutte onbelaste vergoedingen, zoals de reiskostenvergoeding.

  Maandelijks posten wij een nieuw blog met informatie over salarisadministratie, personeelszaken en andere aan HRM gerelateerde onderwerpen. Wil je op de hoogte blijven, meldt je dan aan voor onze nieuwsbrief. Wil je meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.