Verzuimbegeleiding en casemanagement

Benieuwd naar onze andere diensten?

Jouw verzuimspecialist en casemanager

Bij (verwacht) langdurig verzuim kun je als werkgever of leidinggevende besluiten om de verzuimspecialisten van Buro P&O in te zetten als casemanager en te gebruiken als sparringpartner.

Wij bereiden dan samen met jou verzuimgesprekken voor, lezen mee met verslagen van verzuimgesprekken, vertalen de adviezen van de bedrijfsarts naar praktische werk- en re-integratieafspraken met de werknemer en stellen documenten als het plan van aanpak, periodieke evaluatie, eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie in concept op.

Klantverhaal


“De eerste keer dat een werknemer bij ons langdurig ziek werd, had ik geen idee dat er zoveel bij kwam kijken. De bedrijfsarts, de arbodienst en de verzuimverzekering gaven allemaal aan wat zij van mij verwachtten en wat ik allemaal moest doen. Ik dacht dat dit allemaal zou helpen om mijn zieke werknemer snel weer terug te hebben op het werk, maar het contact verliep moeizaam en gesprekken liepen soms uit in grote frustratie en boosheid, ook bij mij.

Pas toen ik met Buro P&O had gesproken over het waarom van al die stappen en verplichtingen en waar dat vandaan komt, begreep ik pas wat mij als werkgever te doen stond. Ik ben samen met Buro P&O opnieuw het gesprek met de zieke werknemer aan gegaan om ook hem dit allemaal uit te leggen. Vanaf dat moment verliep het contact goed en leek het ook dat het herstel van de werknemer sneller ging.”

We beginnen met een voorstel

De eerste stap die we samen met de werkgever of leidinggevende zetten is het opstellen van een voorstel hoe we de verzuimbegeleiding gaan vormgeven, welke stappen en activiteiten de werkgever of leidinggevende zelf gaat uitvoeren en wat de rol van onze verzuimspecialist wordt. Op die manier weet je vooraf waar je aan toe bent en wat de kosten zijn.

Wet verbetering Poortwachter

Ons doel is natuurlijk een werknemer zo goed en snel mogelijk laten re-integreren. Belangrijk daarin is duidelijke uitleg en informatie te geven over Poortwachter, zodat de werknemer ook begrijpt waarom bepaalde stappen gezet worden en acties uitgevoerd worden. Misschien nog belangrijker is dat werkgever en werknemer zich realiseren dat zij eigenlijk allebei hetzelfde doel hebben, namelijk een voorspoedig herstel en terugkeer op het werk.

De verzuimspecialist van Buro P&O toets elke stap aan de Wet verbetering Poortwachter. Wat wij echter nog veel belangrijker vinden is dat elke stap die je samen met werknemer neemt bijdraagt aan de terugkeer van een gezonde en betrokken werknemer op de eigen of een andere werkplek.

Heb je een zieke werknemer en wil je weten wat de verzuimspecialisten van Buro P&O voor jou kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op om jouw casus met ons te bespreken.