Home » Arbeidsovereenkomsten verlengen

Arbeidsovereenkomsten verlengen

Ons advies is om met de werknemer(s) waarvan de arbeidsovereenkomst binnenkort afloopt een persoonlijk gesprek te plannen en de contractverlening of aanzegging van de arbeidsovereenkomst te bespreken.

Verlengen

Besluit je de arbeidsovereenkomst te verlengen dan horen wij graag voor welke duur en of er arbeidsvoorwaarden zijn die wijzigen. Denk hierbij aan het aantal uren per week, het salaris, de functie, etc..

Het is verstandig om de nieuwe arbeidsovereenkomst voor de uiterste aanzegdatum aan de betreffende werknemer uit te reiken en samen te ondertekenen.

Na 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of een dienstverband van 36 maanden kan de arbeidsovereenkomst alleen nog maar voor onbepaalde tijd verlengd worden.

Salarisadministratie

We krijgen graag tijdig door of een arbeidsovereenkomst wordt aangezegd of verlengd, zodat een uit dienst treden of verlenging op tijd verwerkt kan worden in de salarisadministratie. De getekende nieuwe arbeidsovereenkomst of de aanzegbrief ontvangen we graag van je via het werkgeversdossier in Loket.

Arbeidsovereenkomst MUP

Een oproepkracht die 12 maanden in dienst is, moet een aanbod krijgen voor vaste uren per week, ook als oproepkracht op dat moment een nog doorlopende arbeidsovereenkomst heeft.

LET OP: Een oproepkracht mag er overigens nog wel zelf voor kiezen om toch als oproepkracht te blijven werken. Leg de keuze van de oproepkracht om als oproepkracht te blijven werken schriftelijk vast.

Niet verlengen

Besluit je de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet te verlengen, stel dan een aanzegbrief op en reik deze uit voor de uiterste aanzegdatum. De uiterste aanzegdatum is 1 maand + 1 dag voor de datum dat de arbeidsovereenkomst eindigt.