Buro P&O respecteert ieders privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent onder andere dat Buro P&O:

  • Doeleinden duidelijk vastlegt voordat wij persoonlijke gegevens verwerken. Zie daarvoor ons privacyreglement;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaat en enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vraagt voor de verwerking van persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Uw rechten respecteert, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. Verwijdering kan alleen indien er geen wettelijk verplichting is om de persoonsgegevens vast te leggen.

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens veilig op te slaan en persoonsgegevens altijd en alleen correct te gebruiken. In ons privacyreglement leggen we uit welke persoonsgegevens wij als dienstverlener verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Buro P&O of wilt weten welke gegevens van u worden opgeslagen, neem dan contact met ons op.